Rezultāti pēc 11. posma

100km Latvijas 100gadei
KOPĀ 1.p 2.p 3.p 4.p 5.p 6.p 7.p 8.p 9.p 10.p 11.p
Nr Vārds Uzvārds KM kopā 10.04. 17.04. 24.04. 05.06. 12.06. 19.06. 28.08. 04.09. 11.09. 25.09. 09.10.
1 Betija Ziediņa 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 Regnārs Melderis 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 Loreta Žubule 40 4 4 4 4 4 4 4 4 8
4 Edvards Jakovļevs 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 Eduards Kalns 46 4 4 4 4 4 4 10 4 4 4
6 Vendija Mauriņa 45 4 4 4 4 4 4 4 8 5 4
7 Anna-Marija Dudnika 42 4 4 4 10 8 4 4 4
8 Diāna Zeltiņa 36 4 4 4 8 8 8
9 Mārtiņš Voino 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 Ance Kārkliņa 29 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1
11 Paula Kārkliņa 42 4 4 4 4 4 4 4 2 2 10
12 Tomass Randa 40 10 10 10 10
13 Adriana Osmane 44 4 4 4 4 8 8 4 4 4
14 Viktorija Kurciša 40 4 8 4 8 4 8 4
15 Jēkabs Kurcišs 33 4 4 4 4 8 4 5
16 Kristians Osmanis 40 4 4 4 8 8 4 4 4
17 Vidvuds Zembkovskis 28 4 4 8 4 4 1 1 2
18 Ralfs Maļkevičs 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 Damirs Ņikitins 80 10 10 10 10 10 10 10 10
20 Ralfs Riekstiņš 41 4 4 4 4 8 4 4 4 5
21 Anabella-Jasmina Gerinoviča 28 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1
22 Georgs-Gustavs Napituhins 48 4 4 4 4 4 4 4 6 4 10
23 Keita Šreiberga 30 4 4 4 6 6 6
24 Gatis Dābols 50 4 8 4 10 4 4 4 4 4 4
25 Amēlija Mieze 37 4 4 4 4 4 4 4 4 5
26 Ieva-Klēra Kovaļevska 14 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1
27 Rodrigo Šreibergs 28 4 4 4 4 6 6
28 Daniels Poļanskis 40 4 4 4 10 4 10 4
29 Francis Kozlovs 8 4 4
31 Felicita Jerofejeva 4 4
32 Selīna Jerofejeva 4 4
534 Rūta Bauere 4 4
268 Sandis Apenitis 130 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 20
128 Māris Bergs 130 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20
118 Vilnis Liepiņš 120 10 10 10 10 10 20 10 10 10 20
156 Indra Mauriņa 120 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10
187 Andris Rēders 120 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10
256 Kaspars Rubenis 120 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10
101 Viktors Suborins 120 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10
291 Annija Balčūna 110 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10
134 Guntis Balodis 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
144 Kirills Bašuns 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20
472 Arturs Batars 110 10 10 10 10 10 20 10 10 20
266 Jānis Birģelis 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
207 Bruno Blūms 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
146 Jānis Brokāns 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
415 Mareks Brokāns 110 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10
296 Anete Bruževica 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
259 Dāvis Dābols 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
298 Edgars Eižvertiņš 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
270 Līva Freidenfelde 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
178 Marta Gernere 110 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10
284 Ivo Grandāns 110 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10
230 Juris Grīnvalds 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
316 Normunds Gudens 110 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10
177 Agris Jansons 110 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10
220 Reinis Jurjāns 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
236 Kārlis Kalniņš 110 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10
133 Laima Kampa 110 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10
237 Inese Kevatra 110 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10
279 Mihails Kisļakovs 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
222 Jānis Kopmanis 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
190 Nauris Kozuliņš 110 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10
120 Lūcija Krone 110 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10
321 Jānis Laurs 110 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10
383 Normunds Liepiņš 110 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10
309 Ieva Livčāne 110 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10
170 Artis Mazlazdiņš 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
312 Līga Melne 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
258 Iveta Niedre 110 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10
335 Jānis Ragovskis 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
143 Līga Rēdere 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
131 Agnese Rudzīte 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
123 Elga Sulutaura 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
175 Irēna Šibeika 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
176 Normunds Šibeiks 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
162 Arnis Štemers 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
260 Dace Tītmane 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
436 Žans Verdens 110 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10
139 Karīna Voitkeviča 110 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10
424 Rolands Zuters 110 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10
125 Janīna Žubule 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
130 Ivars Žubulis 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
159 Gunita Paegle 102 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
351 Hugo Paegle 102 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
233 Kaspars Aksenoks 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
334 Diāna Auziņa 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
105 Jānis Ābols 100 10 10 20 10 10 10 10 10 10
249 Sanita Babure 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
182 Sarmīte Baltmane 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
119 Santa Baranauska 100 10 10 10 10 10 10 20 10 10
208 Madara Baumane 100 10 10 10 10 20 10 10 10 10
348 Andris Bāliņš 100 10 10 10 20 10 10 10 10 10
280 Igors Bergers 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
479 Jolanta Berkmane 100 20 10 10 10 10 10 10 10 10
504 Maija Bēma 100 10 10 10 10 20 10 10 20
262 Jana Bērziņa 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
127 Gita Biezuma 100 10 10 10 10 10 10 10 10 20
265 Santa Birģele 100 10 10 10 10 10 10 10 20 10
313 Intars Birziņš 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
508 Madara Bitāne 100 10 10 10 20 10 10 10 10 10
206 Nils Blūms 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
488 Edgars Blūms 100 10 10 10 10 10 10 20 20
277 Baiba Brokere 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
239 Rasa Bukonte 100 10 10 10 10 10 10 10 20 10
238 Andis Bukonts 100 10 10 10 10 10 10 10 20 10
458 Krista Burģele 100 10 10 10 10 10 10 10 10 20
197 Irēna Cepliša 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
315 Agita Cimoška 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
414 Rihards Čaiba 100 10 10 10 10 10 20 10 10 10
310 Aigars Dakteris 100 10 10 10 10 20 10 10 10 10
454 Romans Danilovs 100 10 10 10 10 10 10 20 20
505 Mārtiņš Dimiters 100 10 10 20 10 10 10 10 20
478 Kalvis Druseiks 100 20 10 10 10 10 10 10 10 10
247 Anna Ducena 100 10 10 10 10 10 10 10 20 10
180 Oksana Dudnika 100 10 10 10 10 10 20 10 10 10
115 Baiba Dzene 100 10 10 10 10 10 10 10 10 20
181 Inga Dzene 100 10 10 10 10 10 20 10 20
380 Armands Džiguns 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
116 Kristaps Ezītis 100 10 10 10 10 10 10 10 10 20
307 Ivans Fiļipovs 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
153 Samanta-Laura Frīdmane 100 10 10 10 10 20 10 10 20
457 Solvita Gaile 100 20 10 10 10 10 10 10 20
126 Daiga Gavariņa 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
342 Olga Grickeviča 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
455 Ginta Gusare 100 10 10 10 10 20 10 10 10 10
201 Sintija Ģērmane 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
468 Rihards Hohbergs 100 10 10 10 10 20 10 10 10 10
469 Dainis Hohbergs 100 10 10 10 10 20 10 10 10 10
205 Sergejs Jakovļevs 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
160 Atis Jansons 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
311 Haralds Jansons 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
437 Aleksandrs Jansons 100 10 10 10 10 20 10 10 10 10
491 Ineta Jerofejeva 100 10 10 10 10 20 10 10 20
520 Linda Jonīte 100 10 10 10 10 10 10 20 20
346 Rita Kakstiņa 100 10 10 10 10 20 10 10 20
345 Vilis Kakstiņš 100 10 10 10 10 20 10 10 20
337 Didzis Kalniņš 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
341 Agris Kalniņš 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
379 Miks Kalvišķis 100 10 10 10 10 20 10 10 20
228 Līga Kaspare 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
243 Ilze Kārkliņa 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
164 Juris Kārkliņš 100 10 10 20 10 10 10 10 10 10
355 Juris Keišs 100 10 10 10 10 10 10 10 20 10
462 Kristīne Kelerta 100 20 10 10 10 10 10 10 10 10
283 Artjoms Kisļakovs 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
375 Dmitrijs Kisļakovs 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
327 Kristaps Kiziks 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
226/511 Vilnis Klintsons 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
320 Pēteris Kļava 100 10 10 10 20 10 10 10 10 10
443 Ivo Kovaļevskis 100 10 10 10 10 10 10 10 10 20
430 Armands Krampe 100 10 10 10 10 10 10 10 20 10
384/519 Bruno Krampe 100 10 10 10 10 20 10 10 20
136 Ineta Kravale 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
328 Iveta Krieva 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
102 Haralds Krievs 100 10 10 10 10 10 10 10 10 20
404 Konstantīns Krjačko 100 10 20 10 10 10 10 10 10 10
223 Dainis Kronbergs 100 10 10 10 10 10 10 10 10 20
224 Normunds Kronbergs 100 10 10 10 10 20 10 10 20
234 Maruta Krūmiņa 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
308 Ervīns Krūmiņš 100 10 20 10 10 10 10 10 10 10
370 Iveta Kukuma 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
244 Katrīna Kvjatkovska 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
324 Juris Ķelle 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
314 Ivars Lapiņš 100 10 10 10 10 10 20 10 10 10
391 Gaits Lapsa 100 10 10 10 10 10 20 10 10 10
522 Agne Lapsa 100 10 10 10 20 10 10 10 20
427 Una Lapsiņa 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
145 Kristiāna Lauciņa-Veinere 100 10 10 10 10 10 10 10 10 20
151 Gunārs Lauris 100 10 10 10 10 10 20 10 10 10
169 Agita Lāce 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
292 Paula Lāce 100 10 10 10 20 10 10 10 10 10
356 Irēna Ledina 100 10 10 10 10 10 20 10 10 10
192 Linda Legzdiņa-Leiere 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
253 Līva Leimane 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
285 Natālija Lesiņa 100 10 10 10 10 10 10 20 10 10
152 Vladimir Levijev 100 10 10 10 10 10 10 10 10 20
257 Arita Linde 100 10 10 10 10 20 10 10 10 10
381 Artis Līcītis 100 10 10 10 20 10 10 10 20
555 Yana Makarycheva 100 10 10 20 10 10 10 10 20
241 Andris Malahovskis 100 10 10 20 10 10 10 10 10 10
305 Viktorija Mališeva 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
150 Jānis Markulis 100 10 10 10 10 10 20 10 10 10
157 Invida Mauriņa 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
172 Inese Mazlazdiņa 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
278 Andris Mednis 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
229 Olga Mikulova 100 10 10 10 10 10 20 10 20
293 Lauma Muceniece 100 10 10 10 20 10 10 10 10 10
179 Dace Muižniece-Zariņa 100 10 10 10 10 10 20 10 10 10
225 Līga Neilande 100 10 10 10 10 10 10 10 10 20
453 Tomass Neuss-Lucs 100 10 10 10 10 20 10 10 20
358 Renāts Ņikitins 100 10 10 20 10 10 10 10 10 10
295 Laura Okmane 100 10 10 10 10 10 20 10 10 10
422 Aleksandrs Orlovskis 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
231 Inese Ozola 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
516 Kristaps Ozols 100 10 10 10 20 10 10 10 20
323 Andris Pavlovs 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
242 Antons Polskihs 100 10 10 10 10 10 10 10 10 20
502 Artis Postņikovs 100 10 10 20 10 10 10 10 20
477 Vladimirs Priede 100 10 10 10 20 10 10 10 20
319 Ģirts Priževoits 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
111 Valentina Prohvatilova 100 10 10 10 10 10 20 10 10 10
357 Jevgenijs Prokofjevs 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
154 Ēriks Pūle 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
362 Ilze Rēdere 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
461 Daniels Rēķis 100 20 10 10 10 10 10 10 20
515 Linda Ribakova 100 10 10 20 10 10 10 10 20
167 Ilgvars Ribušs 100 10 10 20 10 10 10 10 10 10
112 Edgars Riekstiņš 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
418 Artūrs Riekstiņš 100 10 10 10 20 10 10 10 20
378 Deniss Rostkovskis 100 10 10 10 10 10 10 20 20
138 Valdis Rozentāls 100 10 10 10 10 20 10 10 20
489/507 Juris Rubenis 100 10 20 10 10 10 10 10 10 10
129 Evelīna Rudzīte 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
219 Mārtiņš Salnājs 100 10 10 10 10 10 20 10 10 10
186 Roberts Samtiņš 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
215 Ruslans Samuševs 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
251 Gunta Sarvuta 100 10 10 10 20 10 10 10 20
286 Sandis Seglenieks 100 10 10 10 10 10 10 20 10 10
248 Ingūna Sevostjanova 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
425 Kalvis Silgals 100 10 10 10 10 10 10 10 20 10
448 Ivars Spalis 100 10 20 10 10 10 10 10 10 10
340 Diāna Spiridovska 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
503 Mairita Sprince 100 10 10 10 10 20 10 10 20
331 Sandis Sproģis 100 10 10 20 10 10 10 10 20
330 Aivis Stepanovs 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
263 Daina Stonka 100 10 10 10 20 10 10 10 20
264 Kārlis Stonka 100 10 10 10 10 10 10 10 10 20
470 Inese Straupmane 100 10 10 10 20 10 10 10 10 10
374 Artūrs Strēlnieks 100 10 20 10 10 10 10 10 10 10
350 Iveta Sviklāne 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
173 Agnese Šaburova 100 10 10 10 10 10 10 20 10 10
451 Sintija Šaitere 100 10 10 10 10 10 10 20 20
297 Vladislavs Šarikovs 100 10 10 10 10 10 20 10 20
184 Diāna Škļara 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
210 Dace Šmite 100 10 10 10 10 10 10 20 10 10
211 Renāte Šmite 100 10 10 10 10 10 10 20 10 10
199 Ainis Šmits 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
306 Oļegs Tetervenoks 100 10 10 10 20 10 10 10 10 10
188 Linda Tiltiņa 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
452 Valdemārs Timofejevs 100 10 10 10 10 10 20 10 20
364 Tomass-Reinis Tīss 100 10 10 10 10 10 10 20 20
373 Signe Tomsone 100 10 10 10 10 10 10 10 20 10
235 Linda Treilone 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
499 Pēteris Trokša 100 10 10 10 10 10 20 10 20
329 Ilmārs Tupmacis 100 10 10 20 10 10 10 10 20
269 Intars Ungurs 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
465 Klāvs Upenieks 100 10 10 10 10 10 10 10 10 20
377/464 Sanita Urmane-Brahmane 100 10 10 10 20 10 10 10 20
419 Diāna Valdemāre 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
250 Madara Vanaga 100 10 10 10 10 10 10 10 20 10
318 Mārtiņš Veseris 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
352 Dace Vērpēja 100 10 10 10 20 10 10 10 10 10
137 Ģirts Vēsma 100 10 10 10 10 20 10 10 10 10
367 Verners Vitkovskis 100 10 10 10 10 10 10 20 10 10
203 Aleksandrs Voino 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
204 Antra Voino 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
232 Ilona Zariņa 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
405 Ints Zeltiņš 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
214 Sergejs Zembkovskis 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
371 Marita Žukovska 100 10 10 10 10 10 20 10 10 10
361/530 Jānis Amsters 90 10 10 10 10 10 10 20 10
155/511 Aigars Eglājs 90 10 10 10 10 10 20 10 10
390 Ieva Kleinberga 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10
209 Sandra Kupra 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10
417 Gatis Pūcītis 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10
142 Evita Štāle-Puķīte 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10
121 Elīna Atmata-Bekmane 80 10 10 10 10 10 20 10
165 Dace Bērziņa 80 10 10 10 10 10 10 10 10
376/463 Inga Bērziņa 80 10 10 10 20 10 10 10
487 Agnese Klints 80 10 10 10 10 10 10 20
245 Tatjana Kvjatkovska 80 10 10 10 10 10 10 10 10
114 Margita Lagzdina 80 10 10 10 10 10 10 10 10
480 Daņila Seļuto 80 10 10 20 10 10 10 10
189 Vilnis Tinuss 80 10 10 10 10 10 10 10 10
440 Guntars Vāsulis 80 10 10 20 10 10 20
166 Kate-Katrīna Vildiņa 80 10 10 10 10 10 10 10 10
343 Guntis Zālītis 80 10 10 10 10 10 10 10 10
400 Paula Bergfelde 70 10 10 10 10 20 10
509 Kristīne Budigina 70 10 10 10 10 20 10
294 Artūrs Gulbis 70 10 10 10 10 10 10 10
287 Marta Lapiņa 70 10 20 10 10 10 10
275 Mauro Motta 70 10 10 10 10 20 10
290 Jana Randa 70 10 10 10 10 10 10 10
474 Lauma Uzija 70 10 10 10 10 10 10 10
191 Aiga Vanaga 70 10 10 10 20 10 10
366 Salihs-Am Budilovičs 60 10 10 10 10 10 10
218 Marija-Terēze Dzierkale 60 10 10 10 10 20
185 Mārtiņš Indriksons 60 10 10 10 10 20
132 Tīna-Aleksandra Ķepiņa 60 10 10 10 20 10
221 Viktorija Leus 60 10 10 10 10 10 10
304 Lauris Madžuls 60 10 10 10 10 10 10
163 Kristīna Novikova 60 10 10 10 10 10 10
475 Tomass Osmanis 60 10 10 10 10 10 10
512 Dzintra Perevertailo 60 10 10 10 10 10 10
195 Jānis Roštoks 60 10 10 10 10 10 10
336 Andrejs Sirmais 60 10 10 10 10 10 10
140 Dace Slotiņa 60 10 10 10 10 20
494 Anastasija Smirnova 60 10 10 10 20 10
532 Artūrs Šviģis 60 10 10 10 10 10 10
217 Ričards Zariņš 60 10 10 10 10 20
240 Anda Bukonte 50 10 10 10 10 10
171 Mikus Lācis 50 10 10 10 10 10
216 Emīls Liepiņš 50 10 10 10 20
412 Austris Livdāns 50 10 10 10 10 10
196 Pēteris Līkums 50 10 10 10 10 10
161 Diāna Luščika 50 10 10 10 10 10
449 Alexander Napitukhin 50 10 10 10 10 10
135 Dāvis Oņiskivs 50 10 10 10 10 10
168 Jānis Ozols 50 10 10 10 10 10
385 Jevgeņijs Stepanovs 50 10 10 10 10 10
122 Ieva Sulutaura 50 10 10 10 10 10
420 Dāvis Tomiņš 50 10 10 10 10 10
493 Valdis Aņikejevs 40 20 10 10
194 Krišjānis Baidekalns 40 10 10 10 10
183 Agrita Baumane 40 10 10 10 10
388 Inese Brence 40 10 10 10 10
363 Vadims Čedars 40 10 10 10 10
299 Alīna Fisenkova 40 10 10 10 10
303 Vitālijs Fisenkovs 40 10 10 10 10
421 Baiba Gedrovica 40 10 10 10 10
410 Zane Karpenko 40 10 10 10 10
445 Krista Lesiņa 40 10 10 10 10
174 Marita Ozoliņa 40 10 10 10 10
513 Ivita Peipiņa 40 10 10 10 10
106 Danata Podorska 40 10 10 10 10
506 Guntis Postņikovs 40 10 10 10 10
500 Haralds Pūce 40 10 10 10 10
432 Andris Rozentālbergs 40 10 10 10 10
148 Kristīne Rucka 40 10 10 20
109 Vladimirs Seļms 40 10 10 10 10
360 Māra Štāle 40 10 10 10 10
193 Ilze Tālmane 40 10 20 10
394 Lina Udrene 40 10 10 10 10
213 Māris Arājs 30 10 10 10
411 Edgars Augustiņš 30 10 10 10
158 Modris Ābrams 30 10 10 10
466 Reinis Āzis 30 10 10 10
302 Olesja Baikova 30 10 10 10
212 Genādijs Beļajevs 30 10 10 10
435 Anvars Betkers 30 10 10 10
246 Janis Cimmermanis 30 10 10 10
403 Justīne Deičmane 30 10 10 10
459 Juris Jansons 30 10 10 10
359 Oskars Jepsis 30 10 10 10
339 Ginta Jēgermane 30 10 10 10
541 Gita Jurševska 30 10 10 10 10 10
456 Edgars Kikjauks 30 10 10 10 DSQ
473 Gunita Kolosovska 30 10 10 10
399 Reinis-Jānis Kozuliņš 30 10 10 10
518 Samanta Krampe 30 10 20
322 Lolita Lapiņa 30 10 10 10
202 Aivita Lasmane 30 10 10 10
547 Didzis Liepiņš 30 20 10
333 Jānis Ļuļis 30 10 10 10
386 Aleksandrs-Artūrs Ļūļe 30 10 10 10
200 Gundega Namniece 30 10 10 10
526 Ulvis Pāvuls 30 20 10
416 Andris Ponomarenko 30 10 10 10
365 Vairis Prikulis 30 10 10 10
276 Rūdolfs Puķitis 30 10 10 10
423 Lauma Putniņa 30 10 10 10
492 Klāvs Rubenis 30 10 10 10
252 Linda Sarvuta 30 10 10 10
104 Artūrs Švūksts 30 10 10 10
282 Sergejs Timofejevs 30 10 10 10
450 Ilona Trēziņa 30 10 10 10
498 Andra Vanaga 30 10 10 10
338 Ronalds Vītols 30 10 10 10
460 Inta Zīriuse 30 20 10
401 Mārcis Atāls 20 10 10
428 Liene Baumane 20 10 10
397 Veronika Buholova 20 10 10
273 Andris Bušs 20 10 10
533 Laimdota Caune 20 10 10
483 Inese Celma 20 10 10
149 Aldis Cimdiņš 20 10 10
514 Andis Dēze 20 10 10
288 Gvido Dzenis 20 10 10
347 Ēriks Eriksons 20 10 10
281 Lina Ferbere 20 10 10
545 Agnese Fogele 20 10 10
406 Valdis Gabrāns 20 10 10
396 Zane Galdiņa 20 10 10
110 Edgars Jansons 20 10 10
467 Mārtiņš Jansons 20 10 10
274 Sintija Jurkevica 20 10 10
446 Roberts Klauģis 20 10 10
117 Timan Konigsberg 20 10 10
485 Artis Kons 20 10 10
141 Renāte Krastiņa 20 10 10
147/368 Katrīna Krūmiņa 20 10 10
254 Zita Lapiņa 20 10 10
434 Ieva Laukmane 20 10 10
524 Mārcis Leitis 20 20
300 Andris Lejnieks 20 10 10
409 Aiva Liepiņa 20 10 10
439 Artis Luguzis 20 10 10
354 Guntars Namsons 20 10 10
553 Kristaps Pilskalns 20 10 10
471 Inese Piņķe 20 10 10
395 Madara Priede 20 10 10
523 Dainis Putāns 20 20
486 Ieva Pūce 20 10 10
536 Līga Rakšte 20 10 10
438 Irīna Siņicina 20 10 10
402 Roberts Sīlis 20 10 10
227 Andrejs Smuļko 20 10 10
407 Paulis Snipke 20 10 10
517 Inta Streiča 20 10 10
387 Edgars Streipa 20 10 10
537 Svetlana Šiškoviča 20 10 10
408 Daina Šnikvalde 20 10 10
429 Jānis Šteins 20 10 10
495 Mārtiņš Tamisārs 20 10 10
389 Zanda Taupmana 20 10 10
372 Ieva Veide 20 10 10
393 Ieva Vinniņa 20 10 10
552 ??? ??? 10 10
535 Genādijs Airijancs 10 10
103 Pēteris Balodis 10 10
548 Kristīne Barona 10 10
392 Ivo Bergs 10 10
540 Romualds Bogdanovičs 10 10 10
108 Courtney-Taylor Browne 10 10
527 Inese Bundule 10 10
317 Emīls Dobrājs 10 10
271 Olga Eglīte 10 10
550 Miks Gabdulļins 10 10
521 Uldis Galdiņš 10 10
398 Vadims Grebins 10 10
332 Mārtiņš Herings 10 10
567 Vibeke Horstmann 10 10
413 Zane Ivanāne 10 10
539 Ieva Īvāne 10 10
497 Vitālijs Jakovļevs 10 10
496 Pāvels Janovičs 10 10
531 Kristīne Jansone 10 10
560 Vigda Jirgensone 10 10
542 Liene Kļava 10 10
? Lāsma Krampe 10 10
301 Jūlija Krivuņeca 10 10
546 Olegs Krutikovs 10 10
107 Linards Luks 10 10
543 Kristīne Lūse 10 10
510 Anastasija Ļeonova 10 10
261 Aija Melezere 10 10
353 Aleksejs Nikisins 10 10
544 Elita Ozoliņa 10 10
561 Andis Ozoliņš 10 10
490 Andris Pētersons 10 10
382 Kaspars Pīlādzis 10 10
344 Elmārs Priednieks 10 10
444 Edmunds Pūce 10 10
426 Līga Ribicka 10 10
484 Edgars Riekstiņš 10 10
272 Jānis Rozenbergs 10 10
538 Kristīne Simanoviča 10 10
289 Agris Skulte 10 10
369 Santa Šakarne 10 10
113 Artūrs Šakurovs 10 10
482 Madara Šneidere 10 10
481 Ingmars Šreibergs 10 10
441 Leons Šulcs 10 10
525 Agneta Švarce-Švampāne 10 10
267 Edgars Tiltanovs 10 10
476 Marika Toma 10 10
255 Gundars Upenieks 10 10
325 Rolands Usāns 10 10
326 Jānis Vaivads 10 10
433 Ilona Viļumsone 10 10
501 Edgars Zaķis 10 10
124 Lenārs Zeihmanis 10 10
528 Kaspars Zemītis 10 10
447 Diāna Zvirgzda 10 10
431 Kian Askari 0 DNF
198 Kristīne Bahmane 0
442 Airita Eglīte 0 DNF